Get To Freedom Information And Business :

Advertise

INDONESIA CREATIVE BLOGSITE'S

Adsense Indonesia Adsense Indonesia

Total Pageviews

Powered by Blogger.

About Me

My Photo
I am a netter be active in effort expand the insight of business and marketing. Through this blog, I collect some informations about business online and offer you to improve_self together.just contact ME 085749032260,madiun-jatim-INDONESIA ,KURNIA BP SHARE CHANCE.

Followers

Latest Post

DATA SANTRI EMPU TASBIH

Sunday, April 24, 2016 | 0 comments

Dengan Rahmat Allah yang tak terhingga kami luahkan dengan rasa syukur alhamdulillah kita masih diberi rizki iman ,islam dan ikhsan,,amiin

Di posting kali ini atas izin Allah kami cantumkan santri - santri yang beliaunya mendapatkan bimbingan risalah ijazahan khusus , sebagaimana ilmu pengetahuan tersebut akan bermanfaat ,menjadikan berkah dunia dan akherat bagi pengamalnya,,,amiin

Ilmu hikmah merupakan salah satu jalan hakekat menuju kebenaran yakni jalan yang lurus mengharap Cinta dan Ridho Allah semata, sepanjang pengamalnya berniat Ikhlas dengan mengharap Ridho Allah  lahir dan batin bihaqqul yaqiin, Allah tiada mengingkari janji Nya,,mengabulkan segala hajat pengamalnya dan luluslah ujian dunia akherat atas kehendak Nya..amiin.

Dengan rasa Taqwa dan Tawwakal bagi yang telah memaharkan sebagian rizki Allah untuk mendapatkan ijazah khusus menjadi  Santri Empu Tasbih ; diantaranya:


1. Sdr.kami Ahmad Safii,,ijazahan khusus tarik rizqi cepat Sunan Gunung Jati, di syahkan tgl. 15 Desember 2015, dengan izin Allah terbukalah pintu kekayaan untuk beliau berkah dunia dan akherat...amiin

2. Sdr.kami Sufaat bin  Mustaha dari Bangil, Pasuruan,,ijazahan khusus tarik rizqi cepat Sunan Gunung Jati ,terdaftar  pada tgl. 24 April 2016 / 16 Rajab 1437 H,disyahkan tgl.25 April 2016/ 17 Rajab 1437, dengan izin Allah terbukalah pintu kekayaan buat beliau yang berkah dunia akherat...amiin

3. Sdr/sdri kami hamba Allah ahlul dzikri di Al Ahsa- Saudi Arabia,, ijazahan khusus Asma' Allaahu Akbar dan do'a Al Amiin,, terdaftar pada tgl. 27 April 2016 / 19 rajab 1437,,disyahkan tgl.28 April 2016/ 20 Rajab 1437 dengan izin Allah berkah kerja di Saudi Arabia dan di sayangi Allah dan seluruh mahluqnya...amiin

4. Sdr. Kami Bambang Santoso bin Sugito dari Bandung,, ijazahan khusus Tasbih Kayu Karomah Galih Asem,, terdaftar pada tgl. 1 Mei 2016/ 23 Rajab 1437 ,,disyahkan tgl. 2 mei 2016/ 24 Rajab 1437 ,,dengan izin Allah menjadi Ahli dzikir dan hidup bahagia dunia akherat..amiin

Ya Allah Subhanakallaahumma Ya Wahhab, Ya hayyu  Ya Qayyum bihaqqul yaqin mubarokah wa qobiltu amrillaah biquwwatillaah Masyaa Allaah qadhiran amiin,,


"Ya Allah Yang Maha Hidup Kami mengharap cinta dari Mu  ya Allah  Yang Maha Tunggal, untuk menggapai bahagia dunia dan Akherat berilah kami kekuatan dengan selalu berdzikir bersama Mu , bersama Mu kami Aman ,bersama Mu kami Tenang, bersama Mu kami Selamat, bersama Mu  kami Tentram, bersama Mu kami ada dan tiada,,, Amiin

Bagi siapa saja yang telah siap ikhlas lahir batin mengharap Ridho Allah untuk memaharkan sebagian rezkinya untuk mendapatkan ijazahan khusus ilmu amalan Para Nabi dan Wali untuk terkabulnya segala hajat yang belum kesampaian dengan cara yang benar sesuai ilmu hikmah putih yang di Ridhoi Allah dan seluruh mahluqnya agar berkah hidupnya dunia akherat, dengan seizin Allah yang Maha Bijaksana, Maha Tahu, Maha Tinggi, Maha Agung silahkan segera konsultasikan pada  kami pada talian:

 Call/sms/wa ditalian 085749032260
Atau sms/call 082231399829

Pin BB 5E819688

Ttd. Empu Tasbih

Barokallaah,

Alhamdulillaahirrabbil 'alamiin


Continue Reading

Wasiat Amalan Asma Allahu Akabar dan Doa Al Amiin Bulan Rajab Penuh Keajaiban

Thursday, April 7, 2016 | 0 comments

Empu Tasbih

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu
Didalam bulan Rajab ini kami wasiatkan kepada sdr. / sdri yang di rahmati Allaah Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri, untuk banyak mengamalkan Amalan dari nabi khidir as, yakni ;

Asma " Allaahu Akbar ". Dan doanya adalah doa "Al Amiin"

Tataran Ilmu Lahir Batin Tingkat Wali Rajab

Amalan ini ajaib untuk melihat takdir masa depan sdr./sdri. atas izin Allah Yang Maha Agung dan MahaTahu, siapapun pengamalnya dibukakan kasyaf ilmu laduni dan terhindar dari nasib buruk karena mampu melihat kitab Lauhul Mahfudz

Untuk tata cara amalanya  wajib di ijazahkan secara khusus,
Kami " Empu Tasbih" mendapatkan amalan ini Asma Allahu Akbar langsung dari Nabi khidir as.
Di Surabaya
Sedangkan Do a Al Amiin kami peroleh di madiun.
Dan ilmu ini adalah cepat masuknya dalam wadah insan seperti kilat dengan kekuatan Allah yang tiada tanding.
Karna sirr mudah di hafal dan mudah menyatu.
Mudah juga di amalkan meskipun tanpa puasa, namun alangkah dahsyatnya jika dengan disertai puasa di bulan rajab.

Ilmu ini kami ijazahkan secara khusus bebas untuk sdr/sdri yang siap ,merendah diri dan bertaubat lahir batin
Dan Sungguh  yang mengamalkan akan memperoleh kebajikan dan keselamatan dunia akherat,,bi idznillaahi Maasya Allaah, Allaahu akbar
Langsung di angkat derajadnya menjadi Faridz/ Wali Allah terbebas dari hasutan iblis dan balatentaranya . Amiin.

 Sedangkan

Doa Al Amiin kami peroleh secara laduni. kami berikan dalam risalah khusus dalam ijazahan khusus.
Di dalam ijazahan khusus yang diperoleh:
Tasbih Kayu Karomah
Tawassul Khusus dari Nabi Khidir as.
Amalan Asma Allaahu Akbar dan Doa Al Amiin beserta rahasia keajaiban-nya
Rajah Asma Allaahu Akbar dan pengaktifan-nya
Penyelarasan/Penyatuan Amalan,

Dengan mengharap ridho Allah dan Cinta Allah semata.

  Adapun Mahar untuk Ijazahan Asma Allaahu Akbar : Rp.1500.000,-  


Untuk Keterangan lebih lanjut 
Silahkan Sms/ Call/ wa ditalian 085749032260
Atau call/ sms di nomer 082231399829

Pin BB 5E819688

DAPATKAN SEGERA SECARA LENGKAP SYAREAT NYA BERUPA:
1.TASBIH KAYU KHAROMAH
2. TAWWASUL /WASILAH DAN AMALAN
3.RAJAH NYA
4. PENYELARASAN


 Bi ikhlasi wa Bi haqqul Yaqin Barakallaah, Amiiin

 
Wa 'Alaikum Salam Wr. Wb

Ttd. Empu Tasbih

Continue Reading

IJAZAHAN WASIAT DOA JAWSYAN KABIR /HIRZUL JAWSYAN KABIR / 1001 ASMA ALLAH

Wednesday, March 25, 2015 | 0 comments


Empu Tasbih


 Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Kami wasiatkan untuk seluruh  saudaraku seiman pembaca blog ini yang Di Rahmati Allah untuk segera mendapatkan Ijazahan Wasiat Doa Jawsyan Kabir.
Dalam kitabAl-Baladul Amîn dan Al-Mishbâh disebutkan:
Imam Ali Zainal Abidin( sa) meriwayatkan dari ayahnya dari
kakeknya dari RasululllahSAW, iaberkata: “Ketika Nabi SAW berada
dalam salah satu peperangan, datanglah malaikat Jibril ( as) kepadanya dan
berkata: WahaiMuhammad, Tuhanmu menyam-paikan salam untukmu dan
berfirman: ‘Pakailah Jawsyan ini dan bacalah, doa ini akan menjadi
pelindung bagimu dan umatmu.”
Beliau menyebutkan keutamaan doa ini, antaralain:
1. Jika teks doa ini dituliskan pada kainkafan, sang mayit akan diselamatkan
dari api neraka.
2. Jika dibaca dengan ikhlas di bulan Ramadhan, ia akan dikaruniai Lailatul
Qadar, diciptakan baginya 70.000 malaikat semuanya bertasbih kepada
Allah SWT lalu pahalanya dihadiahkan kepada yang membacanya.
3. Jika dibaca dibulan Ramadhan (3kali), Allah SWT mengharamkan jasad-
nya dari api neraka, mewajibkan bagi nya surga, dan mewakilkan kepada
dua malaikat untuk menjaganya dari kemaksiatan dan dalam sepanjang
hidupnya ia berada dalam pengamanan Allah SWT.
4. Di akhir riwayat tersebut Al-Husein(sa) berkata:“ Ayahku Ali bin Abi
Thalib (sa) berwasiat kepadaku agar aku menjaga dan memuliakan doa
ini, menuliskan pada kain kafannya, mengajarkan kepada keluargaku dan
menganjurkan mereka agar membacanya. Doa ini terdiri dari seribu Asma
Allah yang didalamnya terdapat IsmulA’zham.”
Doa ini memiliki keutamaan dan kedudukanya agung. Diriwa-
yatkan dari as-Sajjad Ali Zainal Abidin dari ayahnya dan darid atuknya Ali
bin Abi Thalib dan dari Rasulullah SAW mewahyukan doa ini. Ketika itu
Rasulullah SAW menggunakan baju perang yang teramat berat dan
menyakiti tubuhnya, kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT, maka
serta merta Allah SWT mengutus Jibril kepadanya dan menyampaikan:
“WahaiMuhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan
memerintahkanmu untuk menanggalkan pakaianp erangmu, sebagai
gantinya menyuruhmu untuk membaca doa ini untuk keamananmu an
umatmu, barangsiapa yang membacanya disaat hendak keluar dari kediamannya atau membawanya, maka Allah SWT akan senantiasa menjaganya dan mewajibkan atasnya surga serta menjadikan amal-amalnya
selalu memperoleh taufik-Nya. Barangsiapa yang membacanya seakan-akan
ia membaca kitab suci yang empat (Taurat,Zabur,InjildanAl-Qur’an) dan
dari setiap hurufnya Allah memberi dua pasang bidadari dan dua buah
rumah disurga dan memperoleh pula pahala yang pernah diperoleh
Ibrahim, Musa, Isa. Dia juga akan memperoleh pahala para makhluk-Nya di
dunia yang selalu menyembah-Nya, tidak pernah bermaksiat kepada-Nya
walaupun dalam sekejap mata, dan yang telah pucat kulitnya karena sering
menangis akibat dari rasa takut kepada Allah SWT dan tidak ada yang
mengetahui jumlah mereka kecuali Allah SWT, dan perjalanan matahari di
negeri mereka adalah empat puluh hari.”
“WahaiMuhammad, Sesungguhnya diBaitul Ma’mur pada langit
ketujuh, ada70.000 malaikat yang setiap harinya keluar darinya dan tidak
pernah kembali lagi sampai Hari Kiamat. Kelak.Allah SWT akan memberi
bagi mereka yang membaca doa ini pahala para malaikat itu dan pahala
para mukminin dimukabumi. Barang siapa yangmenulisnya dan ditaruh di
dalam rumahnya niscaya rumah tadi tidak akan dimasuki pencuri dan tidak
akan terbakar. Barangsiapa yang menulis diatas kulit rusa dan memba-
wanya, maka akan mendapatkan keamanan dari segala keburukan.Barang-
siapa yang membacanya dan kemudian meninggal, maka akan dicatat
sebagai syahid dan mendapat pahala 900.000 para syuhada Badar. Allah
SWT juga akan senantias amemandangnya dengan pandangan rahmat dan
kasihsaying dan mengabulkan setia ppermohonannya. Barangsiapa yang
membaca 90 kali dengan niat yang tulus, makaAllahSWT akan mengangkat
segala macam penyaki tseperti penyakit belang, lepra, atau gila sekalipun.
Barangsiapa menulisnya didalam gelas dengan kapur atau misik, lalu dicuci
dan ditulis dia atas kain kafan seorang mayit, makaAllah SWT akan
mengirimkan didalam kuburnya seribu cahaya dan ia akan mendapatkan
keselamatan dar iMunkar dan Nakir dan Allah SWT akan mengangkat azab
darinya serta akan mengirim 70.000 malaikat ke dalam kuburnya dengan
membawa berita gembira surga untuknya dan menemaninya, membukakan
pintu-pintu surga baginya dan melapangkan baginya kuburnya. Barangsiapa
yang menulis diaatas kain kafannya, makaAllah malu untuk mengazabnya
dengan api, dan sesungguhnya Allah SWT menulis doa ini diata sArsy
sebelum Dia menciptakan dunia5 0.000 tahun. Barangsiapa membaca doa
ini dengan niat yang tulus diawal bulan Ramadhan, maka Allah SWT akan memberinya pahala malam Lailatul-Qadr dan Allah SWT akan menciptakan
70.000 malaikat yang selalu bertasbih kepada-Nya mensucikan-Nya, dan
menjadikan pahala malaikat tadi bagi mereka yang membaca doa ini.”
”WahaiMuhammad, barangsiapa yang membaca doa ini, maka tidak
ada penghalang antara dia dan Allah SWT. Dan tidaklah ia meminta sesuatu
kepada Allah SWT kecuali Allah SWT akan mengabulkannya dan Allah SWT
akan mengirim 70.000 malaikat kepadanya disaat keluar dari kuburnya dan
setiap malaikat akan tampak berbentuk cahaya yang keluar dari perutnya,
yang terbuat dari mutiara sedang punggungnya dari batu zabarjad dan
tonggak-tonggak nya terbuat dari batu yaqut. Pada setiap malaikat terda-
pat kubah yang memancarkan cahaya dan terdapat 400 pintu, setiap pintu-
nya mempunyai kain yang terbuat dari sutera dan setiap kubah mempunyai
1.000 pelayan dan setiap pelayan mengenakan mahkota yang terbuat dari
emas merah yang darinya tercium semerbak bau misik. Setelah itu Allah
SWT mengirim kepadanya 70.000 malaikat, setiap malaikat memegang
gelas yang terbuat dari mutiara putih yang didalamnya terdapat minuman
dar isurga dan tertulis pada setiap gelasnya Tiada Tuhan selain Allah Yang
Esa tidak ada sekutu baginya. Inilah hadiah dari Yang Maha Pencipta Pemilik
Kemuliaan dan Kebesaran untuk hamba-Ku fulan bin fulan, kemudian Allah
menyeru, “Wahaihamba-Ku masuklah kedalamsurga-Ku tanpa
perhitungan.”
—oOo—
Al-‘AllamahAl-Majlisi,penuliskitab BihârulAnwâr (kitab hadis dan
riwayat) yang terdiri dari 120jilid, dalam kitabnya ZâdulMa’âd ia
mengatakan: Doa Jawsyan Kabir sangatd ianjurkan untuk dibaca pada
awal bulan Ramadhan, terutama pada malam-malam Al-Qadar. Doa ini
terdiri dari 100 pasal, setiap pasal terdapat sepuluh Asma Allah,dan setiap
akhir pasal membaca:
Subhânaka yâ lâilâha illâ Anta alghawts-alghawts khallishnâ minannâri
yârâbb.
(MahaSuciEngkau,tiadaTuhankecualiEngkau,lindungikami,lindungikami,
selamatkankamidariapinerakayaRabb).

Doa in itelah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosufisyraqi
yaitu Mulla Hadi Sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkan tentang
keajaiban doa ini. Semoga kita yang membacanya menemukan keajaiban
doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tersebut dan seperti
orang-orang mukmin yang telah merasakannya. Amiin

Adapun Penjelasan Doa Jawsyan Kabir lainnya yang telah di terjemahkan dari Syarâh Al-Jawsyan oleh
SyeikhMahrus‘Aly (1907-1985) akan saya sertakan dalam paket ijazahan berikut Tawwasul khusus dan doanya.  Adapun Mahar untuk Ijazahan Doa Jawsyan Kabir : Rp.1000.000,-
Untuk Keterangan lebih lanjut Silahkan Sms/ Call/ Wa ditalian 085749032260

  Pin BB 5E819688


Bi ikhlasi wa Bi haqqul Yaqin Barakallaah, Amiiin
 
Wa 'Alaikum Salam Wr. Wb

Ttd. Empu Tasbih
Continue Reading

IJAZAHAN WASIAT DOA MALAIKAT JIBRIL A.S

Tuesday, March 24, 2015 | 1comments


Empu Tasbih

 Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Kami wasiatkan untuk seluruh  saudaraku seiman pembaca blog ini yang Di Rahmati Allah untuk segera mendapatkan Ijazahan Wasiat Doa Malaikat Jibril As.

Karena doanya yang super mustajab , cepat sampainya dihadirat Allah S.W.T sehingga pembacanya mendapatkan banyak manfaat karena keberkahan doa tersebut dan jaminan masuk syurga,,,,, untuk lebih gamblangnya silahkan baca artikel ini sampai tuntas.

 S A Y Y I D I N A   A l i  m e r i w a y a t k a n   b a h w a  R a s u l u l l a h       S . a . w .  m e n g i s a h k a n    k e p a d a n y a ,   " P a d a   s a a t   a k u   s h a l a t   d i   b a l i k   A l - M a q a m ,  J i b r i l   a . s .   t u r u n   d a n   m e n d e n g a r   a k u   m e m o h o n   a m p u n a n   d a r i   A l l a h   d a n   b e r d o a   u n t u k   u m a t k u .    L a l u    d i a   b e r k a t a : ,    W a h a i         M u h a m m a d ,   a k u  m e l i h a t m u  b e n a r - b e n a r   p e r h a t i a n   t e r h a d a p         u m a t m u .   S e s u n g g u h - n y a     A l l a h   Y a n g    M a h a t i n g g i   s a n g a t l a h   s a y a n g   k e p a d a   h a m b a - h a m b a - N y a . .   W a h a i   S a u d a r a k u ,   e n g k a u  
  a d a l a h       k e k a s i h k u    d a n     k e k a s i h       u m a t k u ,  a j a r k a n l a h     a ku     s e b u a h       d o a     y a n g   d e n g a n n y a   u m a t k u   d a p a t   s e l a l u   m e n g i n g a t k u    p i n t a k u   k e p a d a   J i b r i l   a . s .  
 
 L a l u ,  J i b r i l   a . s    m e n g a t a k a n , W a h a i   M u h a m m a d , a k u  w a s i a t k a n   k e p a d a m u  a g a r  e n g k a u    p e r i n t a h k a n  u m a t m u  u n t u k  b e r p u a s a     t i g a   h a r i   p a d a   h a r i   p u t i h   d a l a m   s e b u l a n ,  y a i t u  h a r i   k e   1 3 ,   1 4 ,   d a n   1 5   t a h u n   H i j r i a h , k e m u d i a n   m i n t a l a h   m e r e k a   s u p a y a   b e r d o a   d e n g a n   d o a   m u l i a   i n i  S u n g g u h , p a r a   p e n y a n g g a   s i n g g a s a n a   A r s y   m e m p u n y a i   k e m a m p u a n   t e r s e b u t   k a r e n a  b e r k a h   d o a   i n i ,   d a n   k a r e - n a   b e r k a h   d o a   i n i   j u g a   m e r e k a   d i t u r u n k a n   k e   b u m i   d a n  d i n a i k k a n  k e l a n g i t .   D o a  i n i   t e r u k i r   p a d a   p i n t u - p i n t u   s u r g a ,d a l a m    r u m a h - r u m a h - N y a ,   k a m a r -  k a m a r - N y a , d a n  p a j a n g a n -
 p a j a n g a n - N y a ,   s e b a g a i m a n a   p i n t u - p i n t u - N y a   j u g a   t e r b u k a   d e n g a n   d o a   i n i .  

 S e m u a   m a k h l u k   p u n   a k a n   d i b a n g k i t k a n   p a d a   H a r i  A k h i r   n a n t i   d e n g a n   d o a   i n i   s e s u a i   p e r i n t a h  A l l a h    ' A z z a   w a   J a l l a .   B a r a n g   s i a p a   m e m b a c a   d o a   i n i   d a r i   k a l a n g a n   u m a t m u , A l l a h       ' A z z a       w a   J a l l a     a k a n    m e n y e l a m a t k a n n y a  d a r i     a z a b   k u b u r   d a n   m e n g a m a n k a n n y a   d a r i   r a s a   t a k u t   y a n g   t e r b e - s a r ,   d a r i   s e g a l a   p e t a k a   d u n i a   d a n   a k h i r a t ,   t e r m a s u k   a z a b   n e r a k a .   

 K e m u d i a n     a k u   m e n a n y a k a n     k e p a d a   J i b r i l   a . s .   m e n g e n a i     p a h a - l a   b a g i   y a n g   m e m b a c a n y a ,   d a n   J i b r i l   a . s . m e n j a w a b ,W a h a i   M u h a m m a d ,   e n g k a u    t e l a h     m e n a n y a k a n     k e p a d a k u  s u a t u   h a l     y a n g     t a k     d a p a t     d i s i f a t k a n     d a n     t a k   d i k e t a h u i ,  k e c u a l i  o l e h  A l l a h .  W a h a i   M u h a m m a d ,   a n d a i k a n   s e l u r u h  p e p o h o n a n   d i   d u n i a   i n i   m e n j a d i   p e n a ,  d a n   l a u t a n   m e n j a d i   t i n t a , l a l u   s e m u a   m a k h l u k  m e n j a d i       p e n u l i s n y a ,   m e r e k a    s e m u a     t a k k a n       d a p a t       m e n i m b a n g   p a h a l a   p e m b a c a a n   d o a   i n i ,   J i k a   y a n g   m e m b a c a   d o a   i n i   s e o r a n g   b u d a k ,   A l l a h   a k a n     m e m b e b a s k a n n y a .  J i k a    d i a   s e o r a n g       y a n g       s e d a n g       b e r m a s a l a h ,     A l l a h    a k a n     m e n y e l e s a i k a n     k e g u n d a h a n d a n     m a s a l a h n y a .     J i k a   d i a  s e o r a n g     y a n g  
m e m p u n y a i   s u a t u   h a j a t , A l l a h   a k a n   m e m e n u h i n y a   d i   d u n i a   
d a n   a k h i r a t   j i k a   D i a     k e h e n d a k i .     B a r a n g      s i a p a     m e m b a c a     d o a     i n i ,     A l l a h     a k a n     a m a n k a n     d a r i   k e m a t i a n       y a n g     m e n d a d a k ,       a z a b     k u b u r ,   d a n     k e f a - k i r a n       d u n i a .  K e m u d i a n   A l l a h       T a b a r a k a         w a   T a ' a l a     a k a n   m e m b e r i n y a    s y a f a a t       p a d a       H a r i   K i a m a t   h i n g g a   w a j a h n y a   t e r t a w a   d a n   d i m a s u k k a n   k e     D a r   A l - S a l a m ,   d i t e m p a t k a n   d i   d a l a m     k a m a r     s u r g a ,     l a l u     d i p a k a i - k a n     p a k a i a n     s u r g a     y a n g     t a k k a n     t e r n o d a .  

 B a r a n g     s i a p a     b e r p u a s a     d a n     m e m b a c a   d o a     i n i ,     n i s c a y a     A l l a h     ' A z z a   w a     J a l l a   a k a n   m e n u l i s k a n   u n t u k n y a   p a h a l a ,   s e p e r t i   p a h a l a   J i b r i l ,   M i k a ' i l ,   I s r a f i l ,   ' I z r a i l ,   b e r i k u t   I b r a h i m   A l - K h a l i l ,   M u s a   A l - K a l i m ,   I s a ,   d a n   M u h a m m a d   S a w .  
 
A k u     t a k j u b   d a r i  b e s a r n y a   p a h a l a     y a n g   d i p e r o l e h   o r a n g   y a n g   m e m b a c a    d o a   i n i .       L a l u ,   J i b r i l   a . s .   k e m b a l i   b e r k a t a :   W a h a i   M u h a m m a d ,   j i k a   s e o r a n g   d a r i     u m a t m u     m e m b a c a     d o a    i n i   s e k a l i     s a j a     d a l a m   h i d u p n y a ,  A l l a h  a k a n  m e m b a n g k i t k a n n y a     p a d a  H a r i   K i a m a t  d e n g a n   w a j a h     y a n g     b e r s i n a r   s e p e r t i   b u l a n         p u r n a m a .  S e h i n g g a   m e m b u a t   o r a n g   b e r t a n y a - t a n y a  a p a k a h           i a    s e o r a n g   n a b i .   M a k a ,   p a r a   m a l a i k a t   a k a n   m e n j e l a s k a n   b a h w a   s e s u n g g u h n y a    o r a n g     t e r s e b u t       b u k a n l a h   n a b i  a t a u     m a l a i k a t ,  m e l a i n k a n   s a l a h     s e o r a n g  h a m b a     A l l a h     d a r i     k e t u r u n a n     A d a m     y a n g     m e m b a c a     d o a     i n i     s e h i n g g a     A l l a h   ' A z z a   w a   J a l l a   m e m u l i a k a n n y a   s e p e r t i   i t u .  

  W a h a i   M u h a m m a d ,   b a r a n g   s i a p a   m e m b a c a   d o a   i n i   l i m a   k a l i ,   A l l a h   a k a n   m e m b a n g k i t k a n n y a , s e m e n t a r a   a k u   b e r d i r i  d i  a t a s     k u b u r a n n y a    d e n g a n   B u r a q   d a r i   s u r g a . D i a   a k a n   n a i k   B u r a q   
i t u   d a n   t a k k a n   t u r u n ,   k e c u a l i   s a m p a i  d i     D a r     A l - N a ' i m   u n t u k     s e l a m a n y a .   D i a     t a k k a n     d i h i s a b ,   d a n  d i p e r k e n a n k a n    b e r d e k a t a n   d e n g a n   I b r a h i m   a . s .  d a n   M u h a m m a d   S a w .  A k u   m e n j a m i n       b a h w a   y a n g     m e m b a c a     d o a  i n i ,     l a k i - l a k i   a t a u     w a n i t a ,     A l l a h  t a k k a n     m e n g a z a b n y a   w a l a u  d o s a n y a   s e b a n y a k   b u s a   l a u t ,  t e t e s a n   h u j a n ,   d a u n  p e p o h o n a n ,   a t a u p u n   s e b a - n y a k   j u m l a h   m a k h l u k   y a n g   a d a   d a l a m   s u r g a   d a n   n e r a k a .   A l l a h  j u g a     a k a n     m e n u l i s k a n     b a g i n y a     p a h a l a     h a j i     y a n g     m a b r u r  d a n     u m r a h     y a n g  
m a k b u l .    

 W a h a i     M u h a m m a d ,     b a r a n g     s i a p a     m e m b a c a     d o a     i n i     s e b e l u m     t i d u r   p a d a     h a r i     K a m i s     s e b a n y a k   l i m a    k a l i ,     d i a     a k an     m e l i h a t m u  d a l a m     m i m p i n y a   d a n     e n g k a u     a k a n     m e m b e r i k a n     b e r i t a     g e m b i r a     k e p a d a n y a     b a h w a     d i a     a k a n   m a s u k     s u r g a .     
S i a p a     p u n     y a n g     s e d a n g     k e l a p a r a n ,     k e h a u s a n ,     a t a u     s a k i t , k e m u d i a n     m e m b a c a     d o a     i n i ,  A l l a h     A z z a     w a     J a l l a     a k a n     m e n o l o n g n y a     d e n g a n    k e b e r k a h a n     d o a     i n i ,   m e m - b e r i n ya             m a k a n a n ,   m i n u m a n ,   s e r t a     m e m e n u h i   h a j a t       d u n i a     d a n       a k h i r a t - N y a .  

B a r a n g     s i a p a     k e c u r i a n ,   a t a u       k a b u r  d a r i n y a   s e o r a n g   b u d a k   ( p e k e r j a ) ,   l a l u   d i a   b a n g u n ,   b e r w u d h u ,   d a n   s h a l a t   d u a   r a k a a t  
 a t a u   e m p a t   r a k a a t ,  k e m u d i a n   m e m b a c a   d i   s e t i a p   r a k a a t n y a   A l - F a t i h a h   s a t u    k a l i     d a n     A l - I k h l a s h     d u a     k a l i ,  l a l u     s e t e l a h     s a l a m ,  d i a     m e m b a c a     d o a     i n i    d a n  m e l e t a k k a n     s h a h i f a h - n y a   d i  a n t a r a     k e d u a     t a n g a n     a t a u     d i     k e p a l a n y a ,     A l l a h    T a ' a l a     a k a n     m e n g u m p u l k a n     b a r a t     d a n     t i m u r     h i n g g a     k e m b a l i l a h     a p a     y a n g  t e l a h    h i l a n g    d a n   b u d a k   y a n g   k a b u r     k a r e n a  k e b e r k a h a n   d o a  . i n i . 
 
J i k a   s e s e o r a n g s e d a n g   t a k u t d a r i  b a h a y a  m u s u h , l a l u  d i a   m e m b a c a   d o a   i n i   u n t u k   k e s e l a m a t a n  d i r i n y a , A l l a h Y a n g   M a h a  a g u n g  a k a n   m e m b e n t e n g i n y a  d e n g a n  b e n t e n g  y a n g   t a k k a n  b i s a   d i l a l u i  . m u s u h n y a .   D a n  b a r a n g   s i a p a m e m p u n y a i  u t a n g ,  l a l u    m e m b a c a n y a ,  A l l a h ' A z z a    w a   J a l l a  a k a n  m e l u n a s i n y a  d a n  m e m u d a h k a n   o r a n g  y a n g   m e m b a n t u n y a  j i k a     D i a . k e h e n d a k i .     

B a r a n g     s i a p a   m e m b a c a k a n n y a  t e r h a d a p   o r a n g  y a n g   s a k i t , 
A l l a h   a k a n m e n y e m b u h k a n n y a  d e n g a n     k e b e r k a h a n     d o a     i n i . B a h k a n ,  jik a   s e o r a n g     m u k m i n  y a n g   i k h l a s  k e p a d a   A l l a h ' A z z a   w a   J a l l a   m e m b a c a k a n   d o a  i n i   u n t u k  g u n u n g ,   g u n u n g i t u   p u n  a k a n     b e r g e r a k d e n g a n     i z i n  A l l a h . S e b a g a i m a n a  j u g a     j i k a  d e n g a n     n i a t   y a n g   i k h l a s     m e m b a c a k a n n y a   u n t u k  a i r ,   a i r  i t u   p u n  d a p a t   m e n j a d i  b e k u .     D a n    j a n g a n l a h    e n g k a u  h e r a n     t e r h a d a p  s e g a l a   k e m u l i a a n k e m u l i a a n   d o a i i n i   y a n g y a n g     t e l a h  k u s e b u t ,   k a r e n a   d i   d a l a m n ya   a d a   i s im   A l l a h  Y a n g   M a h a a g u n g .D a n   s u n g g u h ,  j i k a  s e o r a n g   h a m b a  m e m b a c a n y a ,  l a l u  t e r d e n g a r  o l e h   m a l a i k a t ,  j i n ,   d a n   m a n u s i a , d a n       m e r e k a  p u n    t u r u t   dan merekapun turut mendoakannya, Allah Yang MahaTinggi akan mengabulkan semua doa mereka. Semua itu karena keberkahan Allah
dan keberkahan doa ini.Sungguh, barang siapa benar-benar beriman
kepadaAllah, Rasul-Nya, dan kepada doa ini,hatinya tidak mungkin ragu
dari apa yang telah disebut mengenaidoa ini. Sesungguhnya Allah memberi
rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki  tanpa hisab, maka barang siapa
membacanya, menyimpannya, atau membukukannya, hendaklah tidak
bakhil (pelit) terhadap kaum muslimin.
Kemudian, RasulullahSaw. kembali melanjutkan sabdanya: "Aku tiada
membaca doa ini dalam peperangan, kecuali pasti aku menang atas musuh
musuhku dengan keberkahan doa ini.Orang yang membaca doa ini akan
mendapatkan cahaya para wali di wajahnya dan dimudahkan baginya segala
yang susah dan tambah mudahlah segala yang mudah“.
 
Berikut Mahar untuk Ijazahan Doa Jibril As: Rp.500.000,-

Untuk Keterangan lebih lanjut Silahkan Sms/ Call ditalian 085749032260

Bi ikhlasi wa Bi haqqul Yaqin Barakallaah, Amiiin
 
Wa 'Alaikum Salam Wr. Wb


 
Continue Reading

NUR MUHAMMAD DENGAN SHOLAWAT QULHU GHAIBI DAN MAKRIFATNYA

Thursday, March 12, 2015 | 0 comments
 Empu Tasbih

SIMPANAN AGUNG MAKRIFAT KEBATHINAN SUFI MELAYU

bismillahirrahmanirrahim... assalamualaikum shollallahu ala sayyidina muhammad, salam sejah tera saudara saudaraku semua , kali ini saya akan ungkap tentang sholawat qulhu ghaibi dan bagaimana asal usul nya yang telah turun temurun di kalangan sufi melayu ini, ini adalah sebuah rahasia besar dalam dunia kebhatinan sufisme di muka bumi dan sekarang jarang ada yang tau bait bait dari sholawat qulhu ghaibi ini, sekarang... bagaimana kita bermakrifat dengan sholawat qulhu ghaibi ini,,,.. untaian kalimat kalimat yang terpancar langsung dari pada kalam tuhan yaitu sari pati ayat LAULAKA (bukan ayat laulakanyaya tapi sari patinya..) bunyinya itu LAULAKA LAULAKALAMA KHOLAQ TUL AFLAK, dan juga terpancar dari urat sari pati surat al-ihlas (bukan surat al-ihlasnya tapi sari patinya/byangannya)

dari kedua sari pati kalam tuhan inilah muncul bait bait kalimat sholawat qulhu ghaibi, kenapa di bilang sholawat? karena dari sari pati ayat laulaka ini muncul sebait kalimat yang di sebut kalimat makrifat nur muhammad yang ada di antara bait bait kalimat sholawat qulhu ghaibi ini.

beginilah asal usul munculnya sholawat qulhu ghaibi  di pandang dari pemahaman makrifat, nur muhammad adalah sosok yang pertama sekali di ciptakan allah dari nur jamalnya allah, untuk memperkenalkan dirinya(allah) dengan dzat lain , dahulu di alam ketuhanan hanyalah allah saja yang maujud, tiada yang lain, untuk supaya dirinya bisa di kenal maka harus ada dzat lain untuk mengenalnya, lalu allah memciptakan nur dari segenggam nurNYA, dari segenggam nurnya itu allah berkata pada segenggam nur itu "KUNI MUHAMMADAN" maka jadilah nur yang di sebut nur muhammad, dari nur muhammad inilah allah menciptakan segala sesuatu.

di awal awal allah menciptakan nur muhammad inilah allah membagi nur muhammad itu menjadi empat bahagian, bagian pertama allah menjadikan lauhil mahfudz, bagian kedua allah menciptakan qolam, bagian ketiga allah menciptakan arasy, bagian keempat allah menciptakan akal, pengetahuan,nurarasy, cahaya mata dan cahaya siang. dari nuktah nurmuhammad juga di ciptakan malaikat dan nabi adam, setelah allah menciptakan adam allah menaruh nur muhammad pada punggung adam, lalu semuany bersujud di belakang adam terkecuali iblis yang tidak mau sujud, lalu allah memindah nur itu pada kening adam lalu bersujudlah semua malaikat di depan adam, setelah segala sesuatu tercipta yaitu langit, bumi, arasy, seisinyaallah berfirman LAULAKA LAULAKA LAMA KHOLAK TUL AFLAK, dari firman tuhan ini lah muncul sebait kalimat yang di sebut kalimat makrifat nur muhammad sebagai sari pati ayat laulaka tadi,ayat makrifat nur muhammad ini bila di ucapkan setelah lafazd muhammad saat kita membaca sholawat maka akan menjadi dahsyat khasiat dari sholawat itu, dan kalimat ayat makrifat nur muhammad itu ada di dalam sholawat qulhu ghaibi , dengan mengetahuai kalimat ayat makrifat nur muhammad ini juga kita akan tau apa hakikat sebenarnya nur muhammad  itu, banyak orang yang menjelaskan tentang nur muhammad dengan panjang lebar tapi si pembaca masih tidak mengerti hakikat sebenarnya nur muhammad itu, hanya dengan mengetahui kalimat ayat makrifat nur muhammad ini seseorang bisa langsung faham apakah hakikat sebenarnya nur muhammad tanpa membaca keterangan yang panjang lebar yang justeru membuat bingung si pembaca, ayat makrifat nur muhammad inilah yang akan membangkitkan nur muhammad yang ada pada suatu dzat , karena memang segala sesuatu itu tercipta dari nuktah nur muhammad, maka dari itu hanya dengan membacanya 7 x saja pada sebuah benda maka benda itu bisa langsung punya khasiat.

kembali lagi ke tema awal yaitu allah membagi empat bagian dari pada nur muhammad yaitu lauhil mahfuzd, qolam, arasy, dan asal usul makhluk yaitu akal,pengetahuan,cahaya, dan lain lain. kita sudah tau tentang arasy yaitu singgasana tuhan yang berisi milyaran malaikat yang selalu bertasbih, kita juga tau asal usul jati diri manusia yaitu akal,penetahuan dan cahaya yang tercipta dari bagian ke empat nur muhammad, lalu apa tugas pertama qolam dan lauhil mahfuzd...? nah dari sinilah muncul sari pati urat surat al-ihlas, surat al-ihlas ini sudah ada sejakribuab tahun sebelum terciptanya mahluk yang bernama manusia, qolam ini di perintahkan allah untuk menulis surat al-ihlas di atas lauhil mahfuzd, lalu milyaran malaikat penduduk arasy ini membaca surat al-ihlas itu lalu terpancarlah saripati urat surat al-ihlas ini, dalam suatu hadist nabi muhammad bersabda; aku melihat arasy ada 360 bagian, dari satu bagian ke bagian lain ada 300ribu bagian lagi,  di tiap tiap bagian ada 12ribu tanah lapang, tiap satu bagian tanah lapang itu luasnya seluas bumi, di tiap tiap tanah lapang itu ada serbu malaikat yang membaca surat al-ihlas " dari sinilah terpancar saripati urat surat al-ihlas. dari sari pati ayat laulaka dan saripati surat al-ihlas ini muncullah bait bait kalimat yang di sebut para ahli makrifat dengan SHOLAWAT QULHU GHAIBI karena memang sipatnya dan kemunculannya yang ghaib,

dua saripati kalam tuhan ini yang apabila diketahui maka sesiapa yang membacanya akan langsung melihat munculnya rahsia alam dan campur tangan tuhan dalam apa saja hajat yang di inginkan dan sesiapa yang membaca saripati dua kalam tuhan tadi pada apa saja dzat maka spontan nur muhammad pada dzat tersebut langsung bangkit dan bisa di gunakan khasiatnya langsung, dan bahkan bila berkehendak tarik dana ghaib bisa langsung di lakukan(inilah yang suatu saat akan saya bahas) cara inilah yang dulu digunakan oleh para wali wali allah untuk mendapatkan rezeki halal dari allah langsung di tengah2 kesibukan menyebarkan agama allah, sholawat qulhu ghaibi ini yang memang bersifat ghaib karena kemunculannya yang ghaib memang cocok di gunakan untuk sesuatu agar bersifat ghaib dan bekerja secara ghaib, untuk mengatasi hal hal yang bersifat ghaib dan untuk mendatangkan juga menjadikan sesuatu dengan proses yang ghaib,untuk menarik hoki agar selalu datang pada kita tidaklah bisa di akal akal atau di rencanakan, bahkan seringkali kita merncanakan sesuatu agar berhasil dan succes dalam suatu project namun kadang masih gagal juga , karena memang hoki datang secara ghaib dan pergi dengan aturan ghaib juga,

termasuk hal yang ghaib adalah rezeki dan kesehatan, maka untuk mendatangkan rezeki dan kesehatan di perlukan formula yang ghaib juga, akan saya contohkan, seorang pedagang di tengah persaingan ketat dengan pelayanan yang berkualitas belum tentu mendatangkan banyak pelanggan , bahkan di tanah abang banyak kios kios textil di satu blog menjual busana & textil semua, tentu di tengah tengah banyaknya kios textil itu dengan kualitas textil yang bermutu dan sama bagusnyamaka hati para pengunjung akan kebingungan mau menginjakkan kaki di kios yang mana , nah di perlukan formula2 ghaib untuk membuat hati para pengunjung menginjakkan kaki di kios anda dan hatinya senang & ingin membeli barang anda, facta di pasaran membuktikan bahwa dari sekian kios hanya ada beberapa saja yang laris dan ramai pada hal barangnya sama kualitasnya, kinerja ghaib inilah yang bertugasmembuat hati customer senang bertransaksi dengan anda,

salah satu hal yang bersifat ghaib juga adalah kesehatan, kesehatan ini muncul bukan hanya karena obat yang di konsumsi belaka, karena obat yang di klaim manjur pun kadang tidak mendatangkan kesehatan, sebagai contoh nyata saja; saya punya dua teman, yang satunya adalah bos di pabrik rokok di jawa tengah, ia sakit berobat kesana kemari dengan pengobatan yang bermutu tinggi bahkan sampai ke singapura masih belum sembuh,kalo begini apa sebabnya? apakah obatnya apakah dokternya yang sudah nyata2 canggih?... fikir saja,
dan saya punya teman satu lagi yang dia hanya karyawan pabrik gajinyapun kecil,karena cumakaryawan kecil2an maka racikan tradisional sholawat qulhu ghaibi saja bisa langsung sembuh, obat yang murah meriah murah tanpa ke luar negeri,
LAIN KALI AKAN SAYA UNGKAP TENTANG PENGOBATAN TRADISIONAL SHOLAWAT QULHU GHAIBI INI UNTUK PENGOBATAN SEGALA PENYAKIT DAN UNTUK KECANTIKAN JUGA AWET MUDA, RESEP TRADISIONAL SHOLAWAT QULHU GHAIBI YANG TERAMAT RAHASIA INI BISA MENJADI ASET EMAS BAGI SESIAPA YANG MENGUASAI ILMU INI.

NB: banyak juga orang luaran sana yang sengaja mencari sensasi dengan mengaku mengetahui bacaan sholawat qulhu ghaibi, maka dari itu harus saya terangkan ciri-ciri sholawat qulhu ghaibi ini, didalam sholawat qulhu ghaibi terdapat 12 ayat pokok sumber energi ilahiyah;
- yang pertama, tiga ayat kalimat URAT QULHU
-yang kedua, dua ayat kalimat makrifat nur muhammad
-yang ketiga, tiga ayat khusus pembuka berkah 
-yang keempat, tiga ayat pembuka TIGA ENERGI NUR ILAHIYAH
* SHOLAWAT QULHU GHAIBI HANYA SATU, TIDAK ADA VERSI A atau VERSI B, TIDAK ADA VERSI ORANG INI ATAU ORANG ITU yang mengaku-ngaku
disini anda tahu bahwa ayat pokok sholawat qulhu ghaibi ini ada 11 ayat, bila anda menemui yang tidak sesuai dengan yang saya sebutkan tadi maka anda berhak untuk meragukan ilmunya dan orangnya yang tidak kompetent, karena seorang penerima ijazah sholawat qulhu ghaibi pasti tidak berani untuk memutus sanad karena takut semua ilmunya akan luntur keramatnya, bahkan ketika dipondok ada murid yang diberi ijazah sholawat qulhu ghaibi, belum tentu murid lain akan tau karena ijazah sholawat qulhu ghaibi ini memang diberikan secara TAWAJJUH atau ONE BY ONE dengan kata lain tidak pernah di-ijazahkan UMUM baik melalui internet, pengajian, mailis,dll untuk menjaga rantai sanad agar tetap menyambung karena kalu sampai sengaja memutuskan rantai sanad maka takut semua ilmunya akan luntur keramatnya, berikut adalah bacaan sholawat qulhu ghaibi palsu "ALLAHUMMA SALIM ALA MUHAMMAD QUL HUWALLAHU AHAD ALLAHUS SOMAD LAM YALID WALAM YULAD WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD KUN FAYAKUN" itulah bacaan sholawat qulhu ghaibi yang palsu yang mungkin pernah anda temui dan harus anda waspadai, karena yang pasti seorang penerima ijazah sholawat qulhu ghaibi tak mungkin berani memutus sanad karena khawatir semua ilmunya akan luntur keramatnya, tidak sembarangan dalam pembelajaran dan pengijazahan ilmu sholawat qulhu ghaibi ini karena diperlukan guru yang pemahaman makrifatnya tinggi dan benar benar ahli 


ingin mendapatkan ijazah sholawat qulhu ghaibi? 

UNTUK IJAZAHAN KHUSUS HUBUNGI EMPU TASBIH
 SMS 085749032260
DAPATKAN SECARA LENGKAP SYAREAT NYA BERUPA:
1.TASBIH KAYU KHAROMAH
2. TAWWASUL /WASILAH DAN AMALAN
3.RAJAH NYA
4.PENYELARASAN  AMALAN
Continue Reading

MEMBANGUNKAN KEKUATAN INTI NUR MUHAMMAD

| 0 comments

Empu Tasbih


Bi’ismillahhirrahmannirrahim saja yang ku pasang tiada yang maujud selain hanya ALLAH sahaja….ini pengetahuan paling keramat dan paling di sembunyikan di alam kebathinan serta kaum makrifatullah di belahan jagad raya bumi tuhan seru sekalian alam ini…
nur muhammad atau nur yang bernama muhammad telah banyak di ketahui oleh khalayak ramai khususnya kaum kebathinan makrifatullah bahkan ada banyak ulama besar yang dakwahnya melegenda di nusantara ini di mulai dengan di bimbing secara hakiki serta di bangunkan nur muhammad di batang tubuhnya sehingga dengan bangkitkanya energy nur semula jadi seluruh makhluk bernyawa itu hidupnya telah menemukan cahaya sebenar cahaya hidup yang sempurna.
ada banyak kajian dan pemahaman tentang nur muhammad saat ini yang telah di postingkan atau di kembangkan di dunia internet dan dunia medis khususnya,namun intinya tetaplah sama yaitu berada pada puncak “mampu kah kita sebenar benar membangunkan nur muhammad tersebut”inilah yang menjadi persolaan selama ini,kita sangat paham apa itu energy teramat besar yang ada dalam nur muhammad tersebut,kita juga sangat paham bahwa nur muhammad itu adalah CELL INDUK yang berada dalama batang tubuh kita sendiri,kita juga seakan jauh lebih tau bahwa CELL INDUK itu adalah sumber dari terbentuknya rupa kita,sumber dari seberapa kekuatan kita,seberapa kepandaian yang akan kita miliki juga sebagai sumber dari segala energy yang kita butuhkan di muka bumi ini,namun tetap saja intinya berada pada “seberapa tepatkah kita mampu membangunkan nur muhammad tersebut”.
kita tidak lagi bicara soal mantra kesaktian,kita pun tidak lagi mengolah dan meyakini bahwa hal ini adalah energy,kita juga tidak lagi bicara soal ilmu ghaib ataupun ilmu zikir,sebab kekuatan nur yang bernama muhammad jauh jauh sekali di atas semua hal tadi,sebab semua yang kita bicarakan di atas itu sangatlah jelas berasal dari tetesan nur yang bernama muhammad tersebut….

ular adalah salah satu makhluk bernyawa yang mampu membangunkan kekuatan nur muhammad di batang tubuhnya,dengan mampu terhubung dengan nur muhammad batang tubuhnya ia mampu mengendalikan nur muhammad untuk nyata mensuplai apa saja yang di butuhkan tubuhnya,lihatlah ular mampu memudakan kembali kulit tubuhnya setiap ia butuhkan kemudaan tersebut,sehingga jika ia di letak kan berdampingan dengan ular lain maka sangat sulit kita mengetahui mana yang muda mana yang tua,sebab kulit kedua ular tersebut selalu tampil muda…ini salah satu bukti kecil dari kinerja nur yang bernama muhammad sebagai cell induk atau mensuplai dan membentuk apa saja yang di kalam kan ALLAH kepada makhluk bernyawa tersebut,dalam sipat kejadian adam ular mendapat tahu tentang kaji nur muhammad adalah saat ia tengah mencuri dengar pembicaraan adam kepada se ekor merpati putih saat adam tengah berada di alam ketuhanan atau alam surga,untungnya nabi adam segera mengetahui dan menghentikan pembicaraan kaji nur muhammad tersebut sehingga ular tidak mampu mengendalikan dan mengetahui tehnik membangunkan nur muhammad se utuhnya….
adalagi satu manusia yang ALLAH berikan kemampuan utuh cukup serta sempurna tentang kajian nur muhammad ini sehingga beliau menjadi manusia yang mampu memudakan kembali bagian bagian tubuh beliau yang telah menua dan rusak oleh gesekan alam semesta ini yaitu gesek antara tubuh dengan api,air,angin dan tanah yang secara logica merusak dan menua kan kulit tubuh makhluk bernyawa,nah beliau mampu mengendalika serta memerintah nur muhammad di batang tubuhnya untuk mensuplai dan membentuk kembali organ organ tubuh yang menua atau rusak tersebut sehingga secara nyata beliau adalah manusia yang masih hidup secara nyata dengan umur yang yang ribuan tahun di alam raya manusia ini bukan di alam jin atau alam ghaib,beliau yang umat muslim yakini bernama NABI KHIDIR ada juga yang menyebutnya asyif barkiya bin malkan atau orang kebathina kerap menyebutnya alafa khidir bin malkan…..

ada lagi facta dunia medis yang sangat menarik soal berbangunnya nur muhammad di batang tubuh ini,jika saudara pembaca menggunakan tv berbayar indovision di rumah saudara maka saudara insyaALLAH pasti pernah melihat pengobatan seorang dokter yang menjadi fenomenal di korea juga di jepang,pada tv discovery chanel indovision tersebut,dokter ini adalah salah satu dokter yang sangat di kenal dan di kunjungi oleh seluruh pesakit di seluruh negara negara maju dan besar dengan pengobatannya yang sangat imposible menurut ahli dokter lain namun nyata mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang sangat tidak dapat di sembuhkan lagi oleh dokter dokter canggih di belahan muka bumi ini,pengobatannya pun sungguh mengagumkan,jika pesakit terkena penyakit jantung yang jantungnya telah membusuk atau hancur setengah,biasanya hospital canggih lain pasti mengoperasi batang tubuh si pesakit lalu jantungnya di cangkok (di buat jantung baru bercabang kembali dengan menggabungkan jantung yang sehat pada jantung yang membusuk tadi) nah di sinilah mengangumkannya pengobatan dokter dari korea ini,beliau mencari CELL INDUK dalam darah batang tubuh si sakit lalu mengambilnya dan menyuntika kan cell induk tadi pada jantung yang sudah membusuk tampa harus operasi bedah,di teraphy meditasi sekitar sebulan sambil melihat dan menunggu perkembangan jantung tadi,hasilnya 99% pasien tadi jantungnya yang membusuk itu akan tumbuh jantung baru nan muda serta lebih sehat,jadi bukan di tambahi jantung lain tapi jantung yang sudah membusuk dan menua itu kini tumbuh jantung muda nan sehat kembali…subhanallah….lalu dalam sebuah pembicaraan dalam acara tv aljazeera,saat beliau di konfirmasikan dengan seorang sufi kebetulan berproresi dokter raja arab,beliau mengatakan bahwa CELL induk itu adalah nur muhammad jika di lihat dari kitab kitab pengobatan medis dokter ibnu sina (ibnu sina adalah dokter ber agama islam pertama yang melakukan bedah operasi tubuh si sakit sehingga baru di pelajari dan di ikuti oleh dokter dokter romawi hingga lah ke masa kini).
NUR MUHAMMAD itu memang berada dalam darah semua manusia,darah dalam tubuh manusia itu terdapat 7 species dan menurut orang makrifat darah juga memiliki nama masing masing,ada darah kuning bernama kunhi,ada darah merah bernama kunhijat dan ada darah putih bernama nur muhammad,nah sesuai dengan yang di pahami oleh dokter dari korea tadi bahwa ia akan mencari satu molekul darah cell induk dalam tubuh si sakit yang bentuknya gelembung darah kecil berwarna putih…darah molekul gelembung berwarna putih inilah yang jika di injection kan pada organ tubuh yang membusuk maka ia akan membentuk serta mensuplai dan mengembang biak kan darah sehat yang di butuhkan oleh organ tubuh yang membusuk tadi,sehingga suplai kebutuhan dari organ yang rusak tadi untuk mampu memuda kembali atau tumbuh semula jadi kembali selalu di dapatkan dari darah cell induk tadi.subhanallah..maha besar ALLAH pada siapa saja manusia yang wajada man jada,bersungguh sungguh ia akan di beri…
NUR MUHAMMAD adalah satu sipat setengah zat dari tuhan itu sendiri,nur muhammad adalah asal muasal segala bentuk rupa,intelegensy,kepandaian kepandaian,sipat sipat energy ketuhanan serta asal meretasnya segala energy supranatural dari segala makhluk bernyawa,sesungguhnya di muka alam semesta ini yang ada hanya ALLAH dan nur muhamad saja yang bermain,tiada yang lain…namun sekali lagi kita harus bertanya “mampukah kita bagunkan kekuatan nur muhammad itu dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita”bukan cara yang hanya di kira kira atau sugesti saja”.
untuk memulainya marilah kita kaji secara sederhana saja semula jadi nur yang bernama muhamad itu walaupun sudah saya jelaskan sedikit banyak nya dalam artikel ilmu kembar siam di blog pribadi saya tersebut

ALLAH SEMATA MATA saat itu hanya ALLAH sendiri sahaja baru,ia adalah yang maha awal dan maha akhir,maka tentu ada awalan di mana ALLAH baru sendiri saja tiada satupun maujud selain ALLAH saja saat itu,tuhan pun belum bernama ALLAH saat itu jua,…..LALU MENILIKLAH ALLAH KEPADA DIRINYA SENDIRI DAN MENJADILAH NUR MUHAMMAD….TILIK PERTAMA ALLAH KEPADA DIRINYA SENDIRI MENJADILAH “HU ALLAH” TILIK YANG KEDUA ALLAH BERKATA (xxxxxxxxxxx) menjadilah A’YANKHORJIAH” TILIK YANG KETIGA ALLAH BERKATA (xxxxxxxxxxx) menjadilah “A’YAN SABITAH” TILIK YANG KE EMPAT ALLAH BERKATA (xxxxxxxxx) menjadilah nur muhammad…..maka pecahlah dan keluarlah zat ALLAH menjadi NUR MUHAMMAD maka ruh kita itu yang di tetesi dari nur muhammad tersebut..(kata tilik itu artinya memandang ALLAH kepada diri nya sendiri).
lalu apakah dari kaji awal di atas kita sudah dapat memastikan cara serta tehnik mengenal sekaligus membangunkan kekuatan nur muhammad tersebut dalam batang tubuh kita..untuk itu marilah kita memasuki sedikit pola berpikir dan berkeyakinan dari kaum makrifat atau kebathinan orang sumatra,para ahli makrifat kebathinan di pulau sumatra selalu berawal dengan ucapan “sesiapa yang mengetahui asal mula jadi sesuatu maka ia tidak akan binasa oleh sesuatu itu” nah dari filosofi ini kita dapat meluruskan niat dan menentukan jalan ke arah mana rumah dari nur muhamad itu kita tuju dan tempuh….
saudara saudara ku pembaca dan penghayat kebathinan….jikalah kita mengetahui semula jadi besi maka kita tidak akan binasa di makan besi serta tentulah kita akan mampu mengendalikan besi tersebut agar tidak membinasakan kita,sebab sangatlah jelas kita akan tau apa hal hal yang melemahkan besi serta di takuti oleh besi tersebut,manusia paling jahat pun semuka bumi jika kita tahu dari mana asal kampungnya bagaimana ia dulu sewaktu di lahirkan maka saat ia hendak menghujam saudara dengan senjata rampoknya saat saudara ucapkan nama ibunya nama bapaknya,nama asal muasalnya,sewaktu kecil siapa yang merawatnya dan di karena apa ibu bapaknya menikah sehingga ia lahir maka ia tentu akan terhenti seketika untuk menghujamkan belati nya ke perut saudara,maka oleh itu segala makhluk di muka bumi patut di ingatkan siapa dia dan dari mana serta bagaimana ia sampai ke muka bumi ini agar ia dapat di kendalikan serta di manfaatkan sesuai dengan manfaat yang ALLAH ciptakan atas keberadaanya….
sekali lagi titik sempurnanya berada pada seberapa mampu kita membagunkan dan mengetahui semula jadi kejadian dari makhluk tersebut….
begitu juga dengan makhluk paling awal yang bernama nur muhammad ini,jika ia di ingatkan dan di seru dengan tehnik khusus dan pasti dengan kata awal awal apa ia bermula di jadikan maka ia akan berbangun di batang tubuh siapapun bahkan mahkluk yang tidak mengenal tuhan sekalipun “KATA TIGA YANG ALLAH KATAKAN SEWAKTU AWAL AWAL ALLAH BERKATA KATA SEHINGGA TERPANCARLAH NUR MUHAMMAD ITU ADALAH SARANA SATU SATUNYA DARI CARA AGAR NUR MUHAMMAD ITU BANGUN DAN AKTIF DALAM BATANG TUBUH MANUSIA”…KATA KATA SEMULA AWAL TUHAN INI JIKA DI SERU KAN KEPADA TUBUH MANUSIA DENGAN TEHNIK SYAFAAT TERTENTU MAKA DALAM 12 JAM INSTAN LANGSUNG AKAN NYATA BANGUN ENERGY SUPER DASHYAT DARI ENERGY MURNI YANG TERSIMPAN DALAM TUBUH MANUSIA TERSEBUT YANG BERSARANG DALAM NUR MUHAMMAD ATAU CELL INDUK.
namun sekali lagi saya memohon maaf beribu maaf sebab kata kata awal membangunkan seluruh kekuatan nur muhamad ini bukanlah konsumsi umum,sebab jika di letak kan di tempat umum maka tentulah akan di jadikan satu ajang media kejahatan walaupun banyak juga yang membawa manfaat bagi si pengamal yang berniat baik,patut kita ketahui dunia internet kita jaman sekarang sungguh sangat simpang siur,selain itu kalimat awal semula jadi ini memang hanya dapat di bimbingkan bukan di turunkan pada orang yang sudah saya kenal betul,sehingga rasa sangsi dan syak wasangka saya kepada orang yang di bimbing dapat di minimalisir dan ada tanggung jawab serta hubungan bathin yang erat….
demikianlah sedikit catatan pribadi saya pada blog pribadi saya ini semoga menambah nilai wawasan pengetahuan pembaca walaupun sedikit saja…


Fadhilah :
-Membuka semua ilmu apa saja agar cepat terkuasai
-Sebagai magnetnya ilmu
-Membangkitkan inti cell, cupu, dan cakra
-Peka terhadap hal yang ghaib
-Pembuka hijab ghoib
-Pengobatan medis dan non medis,
 - Awet Muda
Dll.

wassallam


UNTUK IJAZAHAN KHUSUS HUBUNGI EMPU TASBIH
 SMS 085749032260
DAPATKAN SECARA LENGKAP SYAREAT NYA BERUPA:
1.TASBIH KAYU KHAROMAH
2. TAWWASUL /WASILAH DAN AMALAN
3.RAJAH NYA
4.PENYELARASAN  AMALAN
 
 

Continue Reading

Do'a Basymakh Isa A.S

| 0 comments


( Do’a Basymakh Sayyidina Isa A.S )
Di riwayatkan oleh Syeikh Al-imam Al-Allamah Al-Hamam Sayyyid Muhammad bin Khotiruddin bin Bayazid bin Khowajah Di dalam kitabnya AL-JAWAHIR AL-KHOMSI ( Lima Permata ) “ Do’a Basymakh merupakan do’a yang di turunkan kepada nabi Isa A.S, Do’a ini terdapat juga di dalam kitab Injil Do’a Basymakh ini merupakan wirid yang di dawamkan oleh Syeikh Muhyiddin Abdul Qodir Zailany Al-Bagdadi sehingga dgn wasilah do’a basymakh syeikh Abdul Qodir Al-Jailani mendapatkan karomah-karomah yang luar biasa lebih dari 300 karomah, Do’a Basymakh tersusun 12 susunan yang berkaitan dengan Zodiak, tiap-tiap susunan Alloh mewakilkan seorang Khodam dari golongan Malaikat Ruhanny, Inilah Susunan serta tata cara dan Nama Khodam tiap susunan 1. ALLOHUMMA YA BASYMAKHU BASYMAKHU DZALA HAMUU SAYTISUNA AS ALUKA AN TAQDIYA HAJATI AJIB YA HAYTOYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodam nya HAYTOYIL Zodiaknya HAML ( ARIES tgl 23 maret- 20 April )
2. ALLOHUMMA YA DZA NUU MALKHUSU DAMUUSUU DAIMUUNA AS ALUKA AN TAQDIYA HAJATI AJIB YA TOWROYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya TOWROYIL Zodiaknya TSAUR ( TAURUS tgl 21 April- 21 Mei )
3. ALLOHUMMA YA HAYSU HAYMUNU ARFASYU DARO I’LLIYYUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA SYAMYAYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya SYAMYAYIL Zodiaknya ZAWJA’ ( GEMINI tgl 22 Mei – 22 Juni )
4. ALLOHUMMA YA ROHMISA DAHLILUNA MAYTATORUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA ANYAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya ANYAIL Zodiaknya SARTON ( CANCER Tgl 23 Juni – 23 Juli )
5. ALLOHUMMA YA ROKHSYISYUNA AKHLAAQUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA MANYAYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya MANYAYIL Zodiaknya ASAD ( LEO Tgl 24 Juli – 23 Agustus )
6. ALLOHUMMA YA ROHMUUTU ARKHIMU ARKHIMUUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA QOMROYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya QOMROYIL Zodiaknya SUNBULAH ( VIRGO Tgl 24 Agustus – 23 September )
7. ALLOHUMMA AHYAN ASROHIYAN ADZUTI ASBAUTU ASBAUSUUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA MANHAYAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya MANHAYAIL Zodiaknya MIZAN ( LIBRA 24 Sept- 23 oktbr )
8. ALLOHUMMA YA NURU IRGHIS IDGIR TASYLISUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA ISMAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya ISMAIL Zodiaknya AQROB ( SCORPIO 24 okt – 22 Nov )
9. ALLOHUMMA ISYBIR ASMA’A ASMASUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA JIBRIALA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya JIBRIL Zodiaknya QOWS ( SAGITARIUS 23 Nov- 22 Des )
10. ALLOHUMMA YA MALI’USTA IMLIKHOO MILKHUUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA DARDAYAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya DARDAYAIL Zodiaknya JADYU ( CAPRICORN 23 Des –19 Jan)
11. ALLOHUMMA AR’ID AR’ARIZUUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA MIKAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya MIKAIL Zodiaknya DALWU ( AQUARIUS 20 Jan- 19 Feb )
12. ALLOHUMMA YA MASYMAKHU FA SYAMKHISA MASALAMUUNA BAINAL KAFI WAN NUNI INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAIAN AN YAQULA LAHU KUN FAYAKUNU FASUBHANLLDZI BIYADIHI MALAKUTU KULLI SAYIN WA ILAIHI TURJAU’NA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA ISROFILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya ISROFIL Zodiaknya HUUT ( PISCES 20 peb- 20 mar)
Cara membaca do’a Basymakh ini adalah harus melihat berada di zodiac apa ? pada saat anda akan membaca, contoh Anda ingin membaca Do’a Basymakh pada tgl 26 oktober, maka anda mulai membacanya dari Asma’ ke 8 lalu ke 9 dan seterusnya sampai Asma’ke 7. Demikian penjelasan tentang Asma’ Basymakh adapun Khasiatnya Tidak dapat di hitung da di bilang banyak sekali Manfa’atnya di antaranya Menarik Rizqi, Mengetahui Hal-Hal Ghaib, Mukasyafah, Penjagaan,Halimunan, Melipat bumi, Hizab dari Ilmu HItam,Sihir,Mendatangkan raja Jin,Melihat yg Akan terjadi.
 
Continue Reading
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. TASBIH KAYU KAROMAH DAN BERTUAH - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger